Ingela | Inzichten & Verbinding

Ingela vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.
Ingela, gevestigd aan: Hoekwierde 61| 1353PD Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E: Ingelada@gmail.com
M: +31623669907
Contact persoon Ingela Schuuring
KvK 68984898

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ingela verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (indien sprake is van het leveren van een dienst waarbij je van mij een factuur ter betaling ontvangt)

Ingela verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens die te maken hebben met je gezondheid. In de AVG worden gezondheidsgegevens gezien als bijzondere gegevens. Deze mag ik uitsluitend verwerken indien noodzakelijk voor een heling of behandeling of van belang in het kader van de zweethut. Het spreekt voor zich dat ik me aan de wettelijke vastgestelde geheimhoudingsplicht houd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ingela verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je een dienst te leveren, zoals een individuele heling, training, of je deelname aan de zweethut
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Ingela verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ingela neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ingela) tussen zit. Ingela gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Ik maak gebruik van windows10 en Office. Word gebruik ik om documentatie vast te leggen en deze sla ik vervolgens op op een beveiligde harde schijf. Dit geld ook voor materiaal wat niet digitaal is aangemaakt. Dit wordt bewaart in een afgesloten ruimte, niet toegankelijk voor derden zonder mijn toestemming.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar
Ingela bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke vastgestelde bewaartermijn van 7 jaar. Daarna worden ze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ingela verkoopt jouw gegevens niet aan derden, ik zou niet weten waarom. Ik zal alleen informatie delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of omdat ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik deel informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van mijn (marketing) activiteiten (zoals LaPosta nieuwsbrieven verzending en met mijn boekhouder). Met deze bedrijven sluit ik een verwerkingsovereenkomst om mij er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als bij mij.

Ingela blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast zal ik in groepsactiviteiten die ik initieer zoals de zweethut, elke deelnemer verzoeken zorgvuldig om te gaan met de privacy van elkaar en geen informatie van elkaar zonder toestemming naar buiten te brengen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ingela gebruikt alleen technische en functionele cookies. Uiteraard zijn deze cookies vrij van suikers en gluten en biologisch verantwoord. Een cookie is namelijk een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website ge-optimaliseert worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Pfff ingewikkeld woord, het betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Verder kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingelada@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ingela wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ingela neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ingelada@gmail.com

Ingela